Hero Image

EKSPLOATACYJNE

ORYGINALNE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO TWOICH OSTRZAREK

abrasiTEC

STANDARDOWE LUB WYKONANE NA ZAMÓWIENIE MATERIAŁY ŚCIERNE DO OSTRZENIA NARZĘDZI TNĄCYCH

Gama materiałów ściernych w zależności od rodzaju ostrzenia, które ma być wykonane. Oryginalne ściernice do naszych maszyn można znaleźć w naszym ELITE STORE

SintoCut

Olej lub emulsja chłodząca do ostrzenia i szlifowania narzędzi skrawających Smarowanie procesu szlifowania jest punktem krytycznym

Dlaczego SintoCut?

Chłodziwo to część przekładni, która łączy używane ścierniwo z narzędziem, które ma być ostrzone. Najlepszy możliwy wynik zostanie osiągnięty z Twoją maszyną tylko wtedy, gdy będziemy dysponować ścierniwem i chłodziwem, które są kompatybilne i doskonale się uzupełniają.

Zadaniem chłodziwa jest nie tylko pochłanianie i wypieranie ciepła wytwarzanego podczas szlifowania, ale także umożliwienie prawidłowego cięcia ściernicy oraz średniookresowe smarowanie i nasmarowanie maszyny.

Oryginalny płyn chłodzący do naszych maszyn można znaleźć w naszym ELITE STORE